Garmin 2-Pin Power Cable f/GPSMAP® 4xxx & 5xxx Series

  • Sale
  • $32.97


2-Pin Power Cable

Use Garmin's 2-pin power cable with your GPSMAP?« 4xxx Series or GPSMAP?« 5xxx Series.

Compatible Devices:
  • GPSMAP?« 4xxx Series
  • GPSMAP?« 5xxx Series